Velkommen til våre nettsider!

Service

a00b2c20300c62ace0fa8b03178ff928

Forhåndssalgstjeneste

01. Informasjonsregistrering: Servicepersonalet vil nøye registrere dine behov;

02. Løsningsforslag: Vi vil foreslå løsninger tilpasset dine behov;

03. Dataavklaring: Produktdata vil bli listet opp etter at planen er avklart;

04. Plandesign: Våre teknikere designer produktskjemaet for deg basert på datalisten;

05. Planavslutning: Plan ferdigstilt etter videre kommunikasjon.

Service i salg

01. Frigivelse av produksjonsordre: produksjonsordre utstedt i henhold til spesifikasjonen definert i salgskontrakten;

02. Produksjonsplanlegging: produksjon startet i verkstedet etter teknisk avklaring;

03. Kvalitetsinspeksjon: QC-avdelingen inspiserer produktet i henhold til kontrakten og selskapets standarder;

04. Lagring av ferdige produkter: Ferdige produkter vil bli lagret forsvarlig etter inspeksjon og kvalifisering;

05. Balansebetaling: balansebetaling klarert før levering;

06. Levering av varer: transport- eller fraktinformasjon sendt til klienten etter levering;

07. Installasjon og igangkjøring: installasjon og igangkjøring av anlegget på stedet;

08. Kundegodkjenning: Aksept på stedet av brukeren;

09. Ordrearkivering: bestillingen og relevante data vil bli arkivert på riktig måte for ettersalgsservice.

8cda8a7fb11d5d442332b9f8da222d6b
162dc0ddaacebeb2508518caf14c97e4

Kundeservice

01. Rapportregistrering: Ettersalgsmottaket vil registrere reparasjonsrapporten i detalj, for å løse problemer på en allsidig måte;

02. Telefonveiledning: Vår tekniker vil gi første veiledning via telefon eller videosamtale;

03. Service på stedet: Når det er nødvendig, kan vi arrangere service på stedet i garantiperioden;

04. Tilbakekalling av produkt: Produktet vil bli tilbakekalt til fabrikken for reparasjon når reparasjon på stedet ikke kan løse problemet;

05. Servicejournal: Informasjonen om hvert produkt og vedlikeholdsjournalen vil bli oppbevart av ettersalgssenteret for teknisk forbedring og bedre service.